Aktuálně

Zpět na výpis

16.05.2019

Diagnostika pneumothoraxu pomocí ultrazvuku

Diagnostika PNO

Včasné stanovení přítomnosti pneumotoraxu je zejména u polytraumatizovaných pacientů důležitým krokem k stabilizace jejich stavu. Jedná se o častou komplikaci, která postihuje až 20 % pacientů se závažným traumatem [1], a významně ovlivňuje průběh zotavení pacienta. To vše přispívá k rostoucí snaze o časnější a přesnější diagnostiku PNO, která by byla v ideálním případě byla provedena přímo na urgentním příjmu, a to ošetřujícím lékařem, tak aby mohla být bezprostředně dosazena do klinického kontextu stavu pacienta. Právě tuto důležitou funkci mohou sehrát v rukou školeného lékaře moderní ultrazvukové přístroje. Rádi bychom Vám ukázali, jak lze během několika minut s jistotou určit přítomnost PNO pomocí několika jednoduchých „příznaků“.

Lung Sliding

tento fenomén popisuje typický pohyb v místě styku parietální a viscerální pleury, které tak na UZ obraze vytváří jednotnou světlou tzv. pleurální linii a jeví se jako posun této světlé vrstvy. Pokud se však mezi pleurami vytvoří vrstva vzduchu, dojde rozptýlení signálu vyslaného sondou a obraz linie se bude jevit statický. Vizualizace tohoto pohybu nám s vysokou pravděpodobností vylučuje PNO v zobrazené oblasti.

 

Seashore

tedy příznak mořského břehu, popisuje obraz zdravé plíce, který můžeme vidět, pokud využije M-zobrazení. V takovém případě blíže sondy uvidíme vrstvu paralelních čar (mořských vln) znázorňující pohybující se hrudní stěnu, které za pleurální linií přechází ve vrstvu granulací (písku). Jestliže se však pokusíme znázornit tento příznak v místě nad kolabovanou plicní tkání, na obou stranách P-linie uvidíme pouze paralelní čáry tzv. příznak stratosféry.

Lung Point

je třetím a možná nejdůležitějším příznakem, který nám dokáže s jistotou potvrdit diagnózu PNO. V jednoduchosti se jedná o místo, kde dochází k přechodu oblasti naléhání plic na stěnu hrudního koše a části vyplněné vzduchem, tedy oblasti s pozitivní SEASHORE a SLIDING fenoménem do místa s negativním SLIDING a pozitivním příznakem Stratosféry.

Úspěšným nalezením LUNG POINT nejen že potvrdíme svojí diagnózu, ale zároveň pomocí jejich mapování můžeme určit rozsah PNO.


Zdroje:
 
1) 1) Di Bartolomeo S, Sanson G, Nardi G, Scian F, Michelutto V, Lattuada L: A population-based study on pneumothorax in severely traumatized patients. J Trauma 2001, 51:677-682