Kurzy

05.06.2024 - Anatomický ústav 1.LF UK, U Nemocnice 1563/3, 128 00, Praha

IX. CADAVER WORKSHOP regionální anestezie: 5.-6. června 2024

Lektor: MUDr. Daniel Nalos a další Kapacita: 40 lidí

Tento dvoudenní workshop přináší účastníkům ucelený přehled o spektru základních bloků a je určen jak začátečníkům, tak i mírně pokročilým. Obsahem kurzu jsou teoretické přednášky, v praktické části je relevantní topografická anatomie předvedena na speciálně připravených anatomických preparátech a n...

Detail kurzu Registrace
20.06.2024 - Dům lékařů, Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9

PLNĚ OBSAZENO: Praktický kurz ÚVOD DO POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE BŘICHA PRO LÉKAŘE PRVNÍHO KONTAKTU: 20. června 2024

Lektor: MUDr. Klára Hendrichová Kapacita: 15 lidí

Cílem kurzu, který je určen zejména lékařům primární péče, je přiblížit Point-of-care ultrasonografii (POCUS) břicha tak, aby ji byli schopni ve svých ordinacích orientačně provádět. Účastníci tohoto jednodenního kurzu se seznámí s fyziologickými i základními patologickými nálezy orgánů dutiny břišn...

Detail kurzu Registrace
17.05.2024 - Moderní vzdělávací centrum DIALOG, Budínova 2464/2b, Praha 8

JIŽ PROBĚHLO: Praktický kurz URGENTNÍ SONOGRAFIE: 17. května 2024

Lektor: MUDr. Martin Štěpán Kapacita: 18 lidí

Cílem kurzu je ukázat sílu a význam ultrazvuku v řešení kritických stavů. Účastníci kurzu se seznámí se základy echokardiografie, "point of care” ultrazvukovým vyšetřením plic, břicha, cév se zřetelem na klinické využití v diferenciální diagnostice respiračních selhání nebo šokových stavů. Pro více...

Detail kurzu Registrace
14.05.2024 - KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12, 400 11 Ústí nad Labem

JIŽ PROBĚHLO: Praktický kurz – REGIONÁLNÍ ANESTEZIE PRO OPERACE VELKÝCH KLOUBŮ: 14. května 2024

Lektor: MUDr. Daniel Nalos, MUDr. Luboš Beňo Kapacita: 7 lidí

Kurz je určen pro anesteziology, kteří si chtějí rozšířit teoretické znalosti a praktické zkušenosti v regionální anestezii a analgezii pro operace na velkých kloubech. Teoretická část je věnována funkční anatomii nervosvalového systému se zaměřením na vedení somatické i vegetativní bolesti z oblas...

Detail kurzu Registrace
23.04.2024 - KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12, 400 11 Ústí nad Labem

JIŽ PROBĚHLO: Praktický kurz – REGIONÁLNÍ ANESTEZIE PRO OPERACE VELKÝCH KLOUBŮ: 23. dubna 2024

Lektor: MUDr. Daniel Nalos, MUDr. Luboš Beňo Kapacita: 7 lidí

Kurz je určen pro anesteziology, kteří si chtějí rozšířit teoretické znalosti a praktické zkušenosti v regionální anestezii a analgezii pro operace na velkých kloubech. Teoretická část je věnována funkční anatomii nervosvalového systému se zaměřením na vedení somatické i vegetativní bolesti z oblas...

Detail kurzu Registrace
03.04.2024 - Dům lékařů, Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9

JIŽ PROBĚHLO: Praktický kurz ÚVOD DO POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE BŘICHA PRO LÉKAŘE PRVNÍHO KONTAKTU: 3. dubna 2024

Lektor: MUDr. Klára Hendrichová Kapacita: 12 lidí

Cílem kurzu, který je určen zejména lékařům primární péče, je přiblížit Point-of-care ultrasonografii (POCUS) břicha tak, aby ji byli schopni ve svých ordinacích orientačně provádět. Účastníci tohoto jednodenního kurzu se seznámí s fyziologickými i základními patologickými nálezy orgánů dutiny břišn...

Detail kurzu Registrace
25.03.2024 - Dům lékařů, Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9

JIŽ PROBĚHLO: Praktický kurz – DUPLEXNÍ ULTRASONOGRAFIE (DUS) ŽIL HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN: 25. března 2024

Lektor: doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D. Kapacita: 12 lidí

Kurz je určen pro praktické lékaře, lékaře interních oborů a urgentních příjmů. Duplexní ultrasonografie (DUS) představuje poměrně jednoduchou a zároveň zásadní metodu pro diagnostiku a léčbu hluboké žilní trombózy hlubokých žil (HŽT) a také superficiální tromboflebitidy (SVT). Správné použití DUS...

Detail kurzu Registrace
01.03.2024 - Moderní vzdělávací centrum DIALOG, Budínova 2464/2b, Praha 8

JIŽ PROBĚHLO: Praktický kurz URGENTNÍ SONOGRAFIE: 1. března 2024

Lektor: MUDr. Martin Štěpán Kapacita: 18 lidí

Cílem kurzu je ukázat sílu a význam ultrazvuku v řešení kritických stavů. Účastníci kurzu se seznámí se základy echokardiografie, "point of care” ultrazvukovým vyšetřením plic, břicha, cév se zřetelem na klinické využití v diferenciální diagnostice respiračních selhání nebo šokových stavů. Pro více...

Detail kurzu Registrace
09.02.2024 - Moderní vzdělávací centrum DIALOG, Budínova 2464/2b, Praha 8

JIŽ PROBĚHLO: Praktický kurz Možnosti použití ultrazvuku v hodnocení „fluid responsiveness/tolerance" v kontextu klinické situace, kardiální a plicní patologie v perioperační a intenzivní péči: 9. února 2024

Lektor: MUDr. David Doležal, doc. MUDr. Roman Šklulec, Ph.D. Kapacita: 18 lidí

...

Detail kurzu Registrace
24.01.2024 - Dům lékařů, Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9

JIŽ PROBĚHLO: Praktický kurz ÚVOD DO POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE BŘICHA PRO LÉKAŘE PRVNÍHO KONTAKTU: 24. ledna 2024

Lektor: MUDr. Klára Hendrichová Kapacita: 12 lidí

Cílem kurzu, který je určen zejména lékařům primární péče, je přiblížit Point-of-care ultrasonografii (POCUS) břicha tak, aby ji byli schopni ve svých ordinacích orientačně provádět. Účastníci tohoto jednodenního kurzu se seznámí s fyziologickými i základními patologickými nálezy orgánů dutiny břišn...

Detail kurzu Registrace
12.01.2024 - Moderní vzdělávací centrum DIALOG, Budínova 2464/2b, Praha 8 (u nemocnice Na Bulovce)

JIŽ PROBĚHLO: Praktický kurz pro začátečníky – VYUŽITÍ ULTRAZVUKU NEJEN U LŮŽKA PACIENTA: 12. ledna 2024

Lektor: MUDr.David Doležal, MUDr. Daniel Nalos Kapacita: 12 lidí

Kurz určený pro zdravotní sestry, praktické i nemocniční lékaře a studenty zdravotnických oborů. Cílem kurzu je seznámit všechny účastníky se základními fyzikálními principy ultrazvuku a možnostmi jeho využití nejen u lůžka nemocného s důrazem na jejich praktický nácvik....

Detail kurzu Registrace

Storno podmínky SONO AKADEMIE, z. ú.

Při zrušení účasti na kurzu má SONO AKADEMIE, z. ú. nárok na storno poplatky spojené s vynaloženými náklady.

Přihlášený účastník má právo kdykoliv svou účast na kurzu zrušit, tj. odstoupit od potvrzené registrace kurzu za níže uvedených podmínek. Odstoupení ze strany frekventanta kurzu musí být provedeno písemnou formou (e-mailem na kurzy@sonoakademie.cz).

Přihlášený účastník za sebe může bez poplatků poslat náhradu, e-mailem sdělí jméno a kontaktní údaje nového zájemce o kurz.

• Při zrušení účasti na kurzu více jak 29 dní před termínem konání, SONO AKADEMIE, z. ú. neúčtuje storno poplatek.

• Při zrušení účasti na kurzu 28 – 22 dní před termínem konání, SONO AKADEMIE, z. ú. je oprávněna účtovat storno poplatek ve výši 40% z celkové ceny kurzu.

• Při zrušení účasti na kurzu 21 a méně dní před termínem konání, SONO AKADEMIE, z. ú. je oprávněna účtovat storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny kurzu.

Storno poplatky mohou být započteny se zaplacenou platbou za kurz.