Aktuálně

Plicní ultrasonografie u pacientů s COVID-19
20.04.2020

Plicní ultrasonografie u pacientů s COVID-19

Morfologické změny v parenchymu plic mohou předcházet klinický obraz nebo PCR vyšetření. Časné prove...

Kaudální anestézie pod ultrazvukovou kontrolou
24.11.2019

Kaudální anestézie pod ultrazvukovou kontrolou

Kaudální blok je jednou ze základních technik využívaných v regionální anestézii. Dnes je široce vyu...

UZ navádněná thorakocentéza
25.10.2019

UZ navádněná thorakocentéza

Nahromadění tekutiny nebo vzduchu v pleurálním prostoru je závažný patologický stav, který může výra...

Defekty septa síní a jejich vizualizace pomocí UZ
13.09.2019

Defekty septa síní a jejich vizualizace pomocí UZ

Vrozené vývojové vady srdečního septa se řadí mezi závažná onemocnění, která mohou pacienta ohrožova...

Základy kardioechografie
26.07.2019

Základy kardioechografie

Echokardiografie je dnes již jednou ze základních vyšetřovacích metod, kterou využívají nejen kardio...

Focused Assed Transthoracic Echocardiography (FATE)
12.07.2019

Focused Assed Transthoracic Echocardiography (FATE)

Monitoring a léčba hemodynamicky nestabilních pacientů je jednou z velkých výzev akutní péče. FATE p...

Diagnostika pneumothoraxu pomocí ultrazvuku
16.05.2019

Diagnostika pneumothoraxu pomocí ultrazvuku

Správně rozpoznat pneumothorax u pacientů v kritickém je nezbytné pro úspěšnost léčby. Jak snadno id...

Přínos zavedení CVC pod ultrazvukovou kontrolou
30.04.2019

Přínos zavedení CVC pod ultrazvukovou kontrolou

Stále se rozšiřující trend použití UZ při centrální katetrizaci vyvolává otázku přínosnosti této met...

Sono Akademie „Na Vašem pracovišti“
03.04.2019

Sono Akademie „Na Vašem pracovišti“

Sono Akademie nabízí uspořádaní vzdělávacího ultrazvukového kurzu na míru přímo ve Vaší nemocnici. ...

Toxická reakce po podání LA
09.03.2019

Toxická reakce po podání LA

Podávání lokálních anestetik je každodenní praxí mnoha lékařů, avšak i tento běžně prováděný zákrok ...

Základy echokardiografie v akutní péči
17.02.2019

Základy echokardiografie v akutní péči

Základní rozdíly v použití ultrazvukové techniky k vyšetření srdce z pohledu kardiologů a intenzivis...