Aktuálně

Zpět na výpis

12.07.2019

Focused Assed Transthoracic Echocardiography (FATE)

FATE protokol

Jedná se o metodiku obsahující postupy zaměřené na klíčové prvky diagnostiky život ohrožujících stavů. Lékaři umožňuje rychle a opakovaně provést zhodnocení stavu oběhové stability, případně také může být nápomocen při zjišťování etiologie poruchy.

Využití této metody zahrnuje předoperační a perioperační vyšetření, které trénovanému lékaři zabere přibližně 70 sekund ¹ jeho času. Ale její aplikace se neomezuje ani pooperačně, kde i přes obtížnější přístup způsobený krytím rány bylo dosaženo interpretovatelného obrazu až u 88 % pacientů v prvním pooperačním dnu ². Mimo jiné také poskytuje aktuální informace o odezvě pacienta na zahájenou léčbu.

Proces diferenciální diagnostiky metodou FATE zahrnuje několik kroků . Relativní jednoduchost společně s intuitivním uspořádáním celého postupu vyšetření zpřístupňuje diagnostiku patologických změn srdeční funkce široké paletě specializací.

Další z důležitých aspektů, které vedli k rozšíření této metody je nízká časová náročnost učení, i přes kterou dosahuje vysoké úspešnosti v diagnostice. Studie ukazují, že 3hodinový tréninkový kurz s následným 5hodinovým praktickým nácvikem je pro osvojení si schopnosti zhodnotit základní parametry oběhového stavu pacienta zcela dostatečný i pro lékaře nekardiologických oborů³.


Zdroje:
 
1) Frederiksen CA, Juhl-Olsen P, Larsen UT, Nielsen DG, Eika B, Sloth E. New pocket echocardiography device is interchange­able with high-end portable system when performed by expe­rienced examiners. Acta Anaesthesiol Scand 2010;54:1217–23 
 2) Jakobsen CJ, Torp P, Sloth E. Perioperative feasibility of imaging the heart and pleura in patients with aortic stenosis undergoing aortic valve replacement. Eur J Anaesthesiol 2007;24:589–95 
 3) Vignon P, Dugard A, Abraham J, Belcour D, Gondran G, Pepino F, Marin B, François B, Gastinne H. Focused training for goal-oriented hand-held echocardiography performed by noncardi­ologist residents in the intensive care unit. Intensive Care Med 2007;33:1795–9