24.11.2023 - Moderní vzdělávací centrum DIALOG, Budínova 2464/2b, Praha 8 Zobrazit na mapě

JIŽ PROBĚHLO: Praktický kurz Možnosti použití ultrazvuku v hodnocení „fluid responsiveness/tolerance" v kontextu klinické situace, kardiální a plicní patologie v perioperační a intenzivní péči: 24. listopadu 2023

Lektor: MUDr. David Doležal, doc. MUDr. Roman Šklulec, Ph.D. Kapacita: 18 lidí Registrace

JIŽ PROBĚHLO: Praktický kurz Možnosti použití ultrazvuku v hodnocení „fluid responsiveness/tolerance" v kontextu klinické situace, kardiální a plicní patologie v perioperační a intenzivní péči: 24. listopadu 2023

Posoudit potřebu restrikce tekutin či naopak pozitivní tekutinové bilance, načasování ukončení tekutinové resuscitace či zahájení eliminačních technik, posouzení míry "stažení z tekutin" u pacienta v chronickém dialyzačním programu. To vše jsou otázky, které si denně kladou nefrologové, kardiologové, intenzivisti, anesteziologové a další odborníci. Tolerance či responsibilita vůči tekutinám, jejich pozitivní či negativní přínos pro konkrétního pacienta v dané klinické situaci je prostě společným tématem mnoha oborů. Ultrazvuk nám přináší nové možnosti, jak toto rozhodování zpřesnit a učinit naši péči o pacienty bezpečnější. A to je téma našeho kurzu, kterému pracovně mezi sebou říkáme "FLUID".
Pro více informací o kurzu klikněte na tlačítko REGISTRACE vpravo.

Témata:

  • Základní principy využití Dopplerovského zobrazení (CW, PW) při POCUS srdečních oddílů a cévního řečiště

  • Principy a techniky POCUS perikardu a srdečních oddílů z hlediska posouzení reakce na objemovou zátěž a její tolerance

  • Principy a technika UZ plic a pohrudniční dutiny (LUS) se zaměřením na hodnocení objemové náplně cévního řečiště a posouzení „fluid tolerance“

  • Hodnocení žilního kapacitního řečiště (IVC, v.hepatica, v.portae, renální žilní řečiště) při posouzení stupně orgánové kongesce coby ukazatele přetížení organismu tekutinami

  • Principy hodnocení fluid responsiveness/tolerance pomocí UZ

Program:

09:30 Registrace, úvodní pohoštění

16:10 Ukončení kurzu