20.06.2024 - Dům lékařů, Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9 Zobrazit na mapě

PLNĚ OBSAZENO: Praktický kurz ÚVOD DO POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE BŘICHA PRO LÉKAŘE PRVNÍHO KONTAKTU: 20. června 2024

Lektor: MUDr. Klára Hendrichová Kapacita: 15 lidí Registrace

Cílem kurzu, který je určen zejména lékařům primární péče, je přiblížit Point-of-care ultrasonografii (POCUS) břicha tak, aby ji byli schopni ve svých ordinacích orientačně provádět. Účastníci tohoto jednodenního kurzu se seznámí s fyziologickými i základními patologickými nálezy orgánů dutiny břišní a malé pánve, budou schopni orientačně posoudit hydrataci pacienta, množství volné tekutiny v břiše s ev. nutností evakuační punkce, společně probereme různé zajímavé kazuistiky z praxe. Součástí je pochopitelně praktický nácvik ultrazvukového vyšetření břicha založeny na principech POCUS na figurantech.

PLNĚ OBSAZENO: Praktický kurz ÚVOD DO POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE BŘICHA PRO LÉKAŘE PRVNÍHO KONTAKTU: 20. června 2024

TÉMATA:

  •         Význam POCUS usg v primární péči
  •         Základní zobrazení orgánů dutiny břišní v B módu a pomocí dopplerovského zobrazení
  •         Ozřejmění základních/nejběžnějších patologií
  •         Zajímavé kazuistiky z praxe

Pro více informací o kurzu klikněte na tlačítko REGISTRACE vpravo.