Aktuálně

Zpět na výpis

09.03.2019

Toxická reakce po podání LA

Podávání lokálních anestetik je každodenní praxí mnoha lékařů, avšak i tento běžně prováděný zákrok může být vzácně zdrojem vážných komplikací. Jak správně diagnostikovat a léčit toxické reakce po podání LA?

TOXIckÁ REAKCE

Nejdříve se však podíváme na mechanismus, který vede k toxickým účinkům. Lokální anestetika nám umožňují tlumit vnímaní bolesti. Jejich účinek je zprostředkován inhibicí natriových kanálů, čímž dochází omezení vzniku a šíření akčních potenciálů, potažmo tedy pocitu bolesti. LA se bude díky své amfipatické struktuře nacházet v místě účinku ve dvou stavech.Změny EKG při toxické reakci LANeionizovaná forma, jenž dokáže pronikat biologickými membránami až do centra neuritu, kde ionizovaná forma blokuje vlastní natriové kanály. Tyto účinky jsou žádoucí na nociceptivních nervech, ale mohou být pro pacienta fatální při působení v srdci nebo CNS.

K rozvoji systémové toxické reakce může dojít z důvodu relativního nebo absolutního předávkování. Relativní předávkování vzniká při chybném podání anestetika přímo do krevního oběhu, avšak i při změně farmakokinetických vlastností (hepatopatie, chronické renální selhání). Pokud dojde k aplikaci přímo do řečiště, objevují se symptomy během minut. Tedy výrazněji rychleji v porovnání s postupným vstřebáváním, kdy dochází ke zpoždění až o desítky minut. Absolutní předávkování je pak vyhrazeno pro případy iatrogenní intoxikace.

Klinický obraz intoxikace organismu LA je provázen řadou symptomů. Mezi nejzávažnější komplikace patří tlumivý účinek na srdce, který může vyvinout až kompletní atrioventrikulární blok se zástavou činnosti komor. Další skupina symptomů souvisí s excitačním působením na centrální nervový systém, které se projevují nejprve parestéziemi, tinnitem a poruchou artikulace. Později se objevují klonické křeče vedoucí až k zástavě dechu.

Léčba toxické reakce po podání LA v sobě zahrnuje sérii kroku s cílem kompenzace účinků anesthetika, omezení dalšího působení a zajištění základních životních funkcí. Na základě doporučení ČSARIM jsme pro Vás vytvořili jednoduché schéma terapie: