Aktuálně

Zpět na výpis

17.02.2019

Základy echokardiografie v akutní péči

BASIC CCE

 

Echokardiografie v intenzivní péči se v mnoha aspektech odlišuje od jejího využití kardiologii. Tyto dva rozdílné přístupy k stejnému vyšetření mají své opodstatnění v specifických nárocích pacientů v neodkladné péči. Jedním ze základních parametrů je čas, který v akutních stavech hraje zásadní roli. S tím souvisí první z požadavků na adaptaci původního konceptu vyšetření, spočívající v potřebě bezprostřední dostupnosti UZ u lůžka pacienta. To bylo umožněno společně s rozvojem nové generace příručních přístrojů, jenž poskytují dostatečně kvalitní zobrazení při zachování vysokého stupně mobility. Zároveň nám stálá přítomnost UZ umožňuje opakované vyšetření a tím i sledování rychle se vyvíjejících klinických stavů.

Dalším důležitým faktorem, který hraje významnou roli v diagnostice pomocí UZ v akutní péči, je omezené spektrum patologických stavů. Z toho důvodu se můžeme zaměřit na základní znaky kritických stavů, a provést tak rychlou a efektivní diagnostiku. V neposlední řadě vidíme rozdíl i v roli UZ v procesu stanovení diagnózy kde i nadále zůstává v pozici pomocné metody, která se však nezanedbatelně podílí na utváření obrazu probíhajícího onemocnění. Celkový trend dále ukazuje na rostoucí důležitost sonografického vyšetření v urgentní péči obecně, jakožto rozšířené formy fyzikálního vyšetření.

V rozsahu Basic CCE vyšetření provádíme zobrazení parasternální v dlouhé a krátké ose, apikální zobrazení 4 dutin srdečních, subkostální a v úrovní dolní duté žíly. Toto vyšetření nám umožní zhodnocení velikosti a funkce obou komor srdečních, přítomnost perikardiálního výpotku nebo výrazné postižení chlopní. Taktéž se zaměřujeme na příznaky probíhajícího šokového stavu s možností rozlišení jeho etiologie: kardiogenní, distribuční, obstrukční. Basic CCE nám tak poskytuje základní diagnostické údaje, ale také je užitečným indikátorem budoucích podrobnějších vyšetření.

O tom, jak vyšetření správně provést, si povíme v dalším článku.